بخش ۴ – از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی

  از خدا جوییم توفیق ادب     بی‌ادب محروم گشت از لطف رب   بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد     بلک آتش در همه آفاق زد   مایده از آسمان در می‌رسید     بی‌شری و بیع و بی‌گفت و شنید   درمیان قوم موسی چند کس     بی‌ادب گفتند […]

بخش ۳ – ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را

  شه چو عجز آن حکیمان را بدید   پا برهنه جانب مسجد دوید رفت در مسجد سوی محراب شد   سجده‌گاه از اشک شه پر آب شد چون به خویش آمد ز غرقاب فنا     خوش زبان بگشاد در مدح و دعا   کای کمینه بخششت ملک جهان     من چه گویم […]

بخش ۲ – عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او

  بشنوید ای دوستان این داستان   خود حقیقت نقد حال ماست آن بود شاهی در زمانی پیش ازین   ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روزی شد سوار   با خواص خویش از بهر شکار یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه   شد غلام آن کنیزک پادشاه مرغ جانش در قفس […]

بخش ۱ – سرآغاز

  بشنو این نی چون شکایت می‌کند   از جداییها حکایت می‌کند  کز نیستان تا مرا ببریده‌اند    در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق   تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش   باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان […]

استارت اپ

استارت آپ چیست؟

  استارت آپ، واژه‌ای که در سال‌های اخیر زیاد در مورد آن خوانده و شنیده‌ایم. حتی این موضوع وارد کشورمان نیز شده و بعضا شاهد برگزاری گردهمایی‌های تحت عنوان استارت آپ ویکند در شهرهای مختلف کشور هستیم. اما به واقع تعریف استارت آپ چیست؟ استارت آپ واژه‌ای است که در سال‌های اخیر در اخبار دنیای […]