انواع شمع و مشخصات سازه ای آنها

بر حسب شرایط تحت الارضی ، سطح آب زیر زمینی ، و نوع باری که باید حمل شود ، انواع مختلفی از شمع‌ها در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد . شمع‌ها بر حسب مصالحی که از آن ساخته می شوند ، دارای انواع زیر هستند : 1-شمع‌های فولادی 2-شمع‌های بتنی 3-شمع‌های چوبی 4-شمع‌های […]

اجرای اسکلت فلزی 2

  جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن به یکدیگر که به کمک حرارت ، با و یا بدون استفاده از فشار و یا مواد پرکننده اضافی برای ذوب فلز مبنا و ماده جوش به کار میرود تا مواد، سیال شده و تداخل آنها عملی گردد ضمناً حرارت، شکل‌پذیری را افزایش داده باعث میشود […]

آنچه باید از بتن و ملات بدانیم

بتن در 80 سال گذشته در بسیاری از رشته‌های ساختمانی کاربرد داشته و با عمر مفید طولانی خود، مصالح با دوامی را به اثبات رسانده است. به هر حال بتن در پروژه‌های صنعتی بکار برده شده و در معرض شرایط بسیار سخت محیطی قرار گرفته و صدمات ساختاری و کاربردی را در طول عمر خود […]

آثار زلزله

در اثر زلزله زمین به ارتعاش در می‌آید وهنگامی‌که ارتعاشات شدید باشد ،باعث تخریب ساختمانهامی‌گردد. میزان تخریب ساختمانها تابع کیفیت کارهای ساختمانی ، ترکیب خاک ،خصوصیات تکانهای زمین لرزه ، نیرو وجهت تکان می‌باشد. تکانهای قائمی‌که درمرکز بیرونی در نزدیکیهای آن مشاهده می‌شود ، کمتر از قطار امواجی که از مشخصات نواحی مجاور است ، […]

تحلیل پی

پی عبارت است از سازه و بخشی ازخاک مجاورآن که غالبا پایین تر از سطح زمین قرار می‌گیرد ونیروهای ناشی از سازه را به خاک یا بستر سنگی انتقال میدهد. مبحث 7 مقررات ملی ساختمان نیز تعریف مشابهی از پی ارائه کرده است. مجموعه بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال […]