مدیریت ساخت چیست؟

 

مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن ؛ با این هدف که پروژه در محدوده زمان، هزینه و با کیفیت پیش بینی شده به انجام برسد . در ادبیات مدیریت ساخت آمده است که  ” 120 مسئولیت مختلف مدیر ساخت در هفت بخش قابل طبقه بندی است.

بخش مدیریت ساخت و پروژه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  به منظور شناسایی حوزه‌های بکارگیری ، آموزش و ترویج بهره برداری از روش‌های مدیریت نوین در محیط طرح و پروژه ایجاد شده است . در ادبیات بین المللی نظام‌های فنی و اجرایی ، مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن ؛ با این هدف که پروژه در محدوده زمان، هزینه و با کیفیت پیش بینی شده به انجام برسد .

ادامه مطلب

روانشناسی در مدیریت

روح و روان انسان‌ها سرچشمه‌ای است از انرژی که انگیزه، اشتیاق، پیشرفت و افتخارات از آن برمی‌خیزد و افراد را قادر می‌سازد کارهای ارزنده‌ای به ثمر برسانند. این آرزوی هرمدیر است که با ایجاد انگیزه در کارکنان، نیروی درونی و نهفته آنان را از قوه به‌فعل درآورد و محیطی پرتحرک و بانشاط برای تجلی بهترین استعدادها فراهم کند.

از همین جا نقش فرد و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او به‌عنوان یک انسان در سازمان، مورد توجه خاص و ویژه‌ای قرار گرفت و برای توفیق در این زمینه، علم روانشناسی با تمام ظرافت و توانمندی خود به یاری حوزه مدیریت آمد.

ادامه مطلب

مدیریت ارزش

بیش از سه دهه است که EV (ارزش بدست آمده ) به عنوان یک تکنیک اثبات شده و تحت استفاده در مدیریت پروژه، جایگاه خود را برجسته نموده و جای خود را در کنار دیگر ابزار ارزشمند باز کرده است. EV در کاربرد رسمی، به عنوان وسیله ای مؤثر برای نظارت و مدیریت ارشد سیستمهای جدید در مراکز دولتی ایالات متحده شناخته شده است. در یک شکل وسیع، ارزش به دست آمده تکنیکی مفید در مدیریت هرنوع پروژه است که پروژه‌های نرم افزاری یکی از موارد ویژه کاربردی آن است.

ادامه مطلب

قوانین طلایی مدیریت پروژه

قانون اول: باید به اجماعی روی اهداف و نتایج پروژه برسی!

اگر ندانید که قراراست چه‌چیز را به‌اتمام برسانید، اگر ندانید چه‌چیزی باید تحویل‌شود، بعیداست که خروجی ارزشمندی ارائه‌دهید. پروژه‌ای که نتایج آن شفاف نیست، محکوم به شکست است.

. اولین قدم در راه موفقیت پروژه، تعریف و تعیین دقیق اهداف پروژه‌است؛ اهدافی که همه‌ی افراد مهم‌درگیر در پروژه روی آن اتفاق‌نظر داشته‌باشند. این تنها کافی‌نیست که شما بدانید چه‌کاری می‌خواهید انجام‌دهید، افرادکلیدی، حامیان پروژه و اعضای پروژه نیز باید به آنچه می‌خواهند انجام‌دهند، معتقدباشند و آن‌را پذیرفته‌باشند.

ادامه مطلب

برنامه ریزی پروژه

طبق تعریف ، برنامه ریزی عبارتند از تجهیز منابع و کلیه سیستمهای پروژه در جهت اجرای بموقع و طبق برنامه و بودجه تعیین شده آن.

برنامه ریزی پروژه از نظر نوع برنامه ، به سه دسته تقسیم میگردد. این سه دسته شامل :

• Outline Plan یا مباحث کلی برنامه ریزی که برخی مواقع به آن سطح 1 یا 2 نیز گفته میشود.

این برنامه‌ها معمولا در زمان مناقصه و یا پیش از شروع پروژه تهیه میگردد. اطلاعات این برنامه‌ها بسیار کلی بوده و بصورت جامع کلیه نیازمندیهای پروژه از قبیل طول عملیات جبهه‌های بزرگ کاری ، میزان نیروی انسانی و منابع لازم و در نهایت بودجه تقریبی پروژه را بر اساس مدارک مقدماتی پروژه بیان می نماید.

در پروژه‌های بزرگ (طرح‌ها) ابتدا هر پروژه بصورت یک فعالیت در این برنامه‌ها ظاهر شده و در ادامه هر فعالیت مزبور (پروژه) به سطح اصلی شکسته میشود

ادامه مطلب