انواع جوشکاری 2

نکاتی که در جوشکاری برنز باید رعایت کرد عبارت است از : 1.  ناحیه جوش باید کاملاً از روغن و غیره تمیز شود. به طوری که رنگ طلائی برنز ظاهر شود. 2.  از الکترودهای با پوشش ضخیم و فسفر و برنز استفاده کنید. 3.  مقدار آمپر را معمولاً 5 تا 10 آمپر بیش از فولاد […]

انواع جوشکاری

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می‌باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می‌شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و […]