سقف‌های تیرچه بلوک

    اجزای اصلی سقف‌های تیرچه بلوک: 1-تیرچه 2-بلوک 3-میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی و کلاف 4-بتن پوششی درجا

سقف‌های تیرچه و بلوک

سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقف‌های با پشت بند (تیرک دار) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می‌گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه (میلگردهای تحتانی تیرچه) تحمل می‌شود. بتن بالایی همچنین ، همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله دو […]