آموزش منابع انسانی

 

تغییر مداوم اوضاع و شرایط درونی و بیرونی ، بالاخص صحنه درهم تنیده و پیچیده ی بین الملل ایجاب می‌کند که سازمانها بطور مسمتر و پی گیرانه در صدد افزایش آگاهی ، توانایی و مهارتهای فنی ، تخصصی کارکنان خود به طور جامع و در سطوح مختلف باشند ، زیرا بالا بردن آگاهی کارکنان ، منجر به شفاف شدن ذهنیت‌ها شده و افراد سازمان با بصیرت بیشتری با مولفه‌های پیرامون شان (که مدام درگیرند) روبرو خواهند شد.

 از این رو توسعه منابع انسانی در برنامه‌های آموزشی خود به دنبال آن است که تک تک اعضای سازمان به تکامل و تعالی علمی‌و اخلاقی برسند . چرا که ارزشمند ترین سرمایه در سامان‌ها که برای آنان مزیت رقابتی ایجاد می‌کند ، نیروهای آموزش دیده و فنی حرفه ای هستند .

 پیچیدگی برنامه‌ریزی آموزشی کارکنان سازمان‌ها بیشتر به انتخاب و انتقال دانش ارزشمندی متکی است که توان و مهارت حرفه‌ای کارکنان را تعالی بخشد و در بحبوحه تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی پیش برنده آرمان‌ها و اهداف سازمان باشد .

انواع نیاز سنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای آموزش ضمن خدمت اعضای سازمان وجود دارد که تعیین بهره‌دهی و کارآیی روش‌های مذکور، نیازمند مطالعه، پژوهش و بررسی علمی‌است.

اهمیت و ضرورت آموزش :

توجه به آموزش نیروی انسانی و پرورش استعداد‌ها و اخلاقیت‌های افراد از خصوصیات و ویژگی‌های جوامع امروز است ، به خصوص در نزد ملل توسعه یافته و صنعتی که از اهداف اصلی برنامه منابع انسانی به حساب می‌آید . حتی کشورهای در حال توسعه ، آن را به نوان نوعی سرمایه گذاری باند مدت تلقی می‌کنند .

درباره اهمیت موضوع آموزش بلدن مدت سخنی است منسوب به کنفیوس که می‌گوید :

« وقتی برای یک سال برنامه ریزی می‌کنید غله بکارید ، اگر برای ده سال برنامه می‌ریزید ، درخت بکارید و زمانی که برای یک عمر برنامه می‌ریزید ، به مردم آموزش بدهید »

اهداف آموزش :

هدف از آموزش افزایش راندمان و بالا بردن کارایی کارکنان و اعضای سازمان است . تا از طریق آشنایی و آموزش یکسری مهارتها مرتبط با حوزه مسئولیت آنان و دستیابی به اهداف سازمانی آسان تر شود و این اهداف کلان را نمی‌توان در قالب اهداف جزئی تر و عینی مورد بحث قرار داد .

آموزش شرح وظایف :

منظور از شرح وظایف ، فراگیری مهارت‌های لازم جهت انجام کارهای پیش بینی شده در حوزه مسئولیت

 خاص است که آن وظایف برای افرادی که آن سمت را متصدی شود طراحی و تدوین گردیده است و این شرح وظایف یکی از ایجاد جلوه‌های نظم و انظباط در سازمان است که بایستی در میان اعضا درونی شود و افراد شناخت عمیق از وظایف خود داشته باشند ، چه بسا بسیاری از سوء تفاهمات و بروز اختلاف بین افراد که در بعضی موارد موجب اختلال در کل سازمان میشود ، ناشی از عدم آگاهی همه جانبه از شرح وظایف شغل است . در آموزش شرح وظایف پاسخ سه پرسش روشن می‌شود .

الف) چه وظایفی باید انجام شود .

ب) وظایف به چه نحوی انجام می‌شود .

ج)  منظور از وظایف چیست ؟ و در صورت عدم شناخت شرح وظایف موجب تعارض بین انتظارات سازمان از وظیفه و درک کارمندان از شرح وظیفه می‌شود .

آموزش رفتار روابط انسانی :

محور آموزش رفتار روابط انسانی ، روابط افراد در محیط کار ،احساسات و نحوه رفتار با دیگران است . غالبا” نگرش و رفتار افراد تحت تاثیر شیوه ای برخورد و رفتار دیگران قرار می‌گیرد . افراد نسبت به رفتارهای دیگران واکنشهای متفاوتی ظاهر می‌سازند و در آموزش‌های رفتار ، از آموزشهای حساسیت به خوبی می‌توان بهره گرفت زیرا هدف از آموزش حساسیت عبارت از شناخت خود ، درک

دیگران ، بصیرت یافتن از چگونگی کار گروهی ، درک و تاثیر فرهنگ و یافتن مهارتهای رفتاری می‌باشد چون ابزار سازگاری فرد با محیطش همان نگرشهای اوست و نگرشها به فرد کمک می‌کند تا در محیط‌های کاری توان هماهنگی و سازگاری پیدا کند .

آموزش شغلی و تخصصی :

اعضای سازمان وقتی که در مشاغل خود از نظر تخصصی و حرفه ای آموزش کافی ببینند کار خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند ، چون آموزش کمک می‌کند تا نیروی کار بتواند از ماشین آلات ، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته بهتر استفاده کنند ، که در واقع آموزش دو نقش عمده ایفا می‌کند .

الف )  آموزش ، افراد را آماده می‌کند تا با علاقه بیشتر از تجهیزات  و تکنولوژی پیشرفته در تولید استفاده کنند و ار خود در کارها دقت و فراست بیشتر نشان دهد .

ب ) آموزش ، ظرفیت و بیش علمی‌و فنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی اختراعات و اکتشاف افزایش و گسترش داده و موجب می‌گردد تا نیروی کار خود را با تغییرات و تحولات مداومی‌که در تکنولوژی کالاهای سرمایه ای ایجاد می‌شود تطبیق دهد .

 

فرایند آموزش :

آموزش یکی از راه‌های اصولی برای هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است  و باعث به کارگیری

استعدادهای نهفته ، به کار اندازی تخیل و به وجود آوردن انعطاف پذیری فکری لازم در آن خواهد شد . آموزش به کارکنان کمک می‌کند تا نقش فعال تر و موثر تری در نیل به اهداف ایفا کنند . و آموزش کارکنان می‌توانند به شکلها و شیوه‌های مختلف صورت گیرد .

روشهای آموزش :

از آنجایی که آموزش به معنای تجربه ای مبتنب بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا” پایدار در فرد با هدف قادر سازی او به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ، تغییر مهارتها ، دانش ، نگرش و رفتار اجتماعی دانسته و تلقی شده است بنابراین آموزش در واقع تغییر نگرش و مهارت افراد است که در مورد کارکنان می‌تواند به شکلهای مختلف صورت گیرد . از انواع روشها  آموزش ضمن خدمت  و شبیه سازی  می‌باشند .

الف ) آموزش ضمن خدمت :

سازمانها تلاش می‌نمایند به طور مستقیم ، مهارتهای لازم را برای انجام وظایف مورد نظر به اعضای خود بیاموزند ، چنانچه توانایی افراد افزایش میابد می‌توانید کارها را در سطح بالاتر بهتر انجام دهند ، و روشن است که این توانایی باعث انگیزه بالای آنان خواهد شد و آنها را در انجام وظایف شان  توانا تر و مسئولیت پذیر تر می‌کند .

 ب ) شبیه سازی

این آموزش تجربی است ، چون فرایندهای علمی‌مورد استفاده در کارهای روزانه شرکت کنندگان تلفیق دارد و به شکل تئوری  و عملی مهارتها را می‌آموزد و مفاهیم مهارت‌های جدید ، حیات می‌بخشد و این نوع آموزش تنها آموزشی است که می‌تواند تمام حواس را درگیر کند چون کارآموز با دنیای واقعی که انتظار می‌رود در آن قرار گیرد ، درگیر می‌شود و آموزش‌های لازم می‌بیند و این شیوه آموزش عموما” در قالب بررسی موارد خاص مثل اینکه یک وضعیت خاص به کارآموز توضیح داده می‌شود که درباره ی مسایل مختف عملیاتی تصمیم گیری کند .

چگونگی دستیابی به اهداف آموزشی :

چنانکه در خلال  بحث آموزش کارکنان بارها گفته شد ، که هدف از آموزش ایجاد تغییرات مطلوب و مفید از بیش ، مهارت و توانایی کارکنان در استفاده بهینه از عوامل سرمایه ای مواد اولیه ، ابزار کار، نیروی انسانی و ارائه محصولات با کیفیت بهتر است برای رسیدن به اهداف آموزش سازمان مدیر باید موارد زیر را پیگیری کند .

الف ) برگزاری دوره‌های مختلف فنی ، تخصصی ، علمی‌، فرهنگی و آموزشی به منظور ارتقای سطح اطلاعات دانش و مهارت کارکنان .

 ب ) گسترش و تعمیم فضای آموزشی برای کلیه کارکنان با در نظر گرفتن امکانات و توانمندی بالقوه در سازمان .

ج ) ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان در جهت کسب مهارت و دانش جدید از طریق دوره‌های آموزشی در داخل یا خارج از سازمان .

د ) آشنایی با تازه‌های تکنولوژی و طرحهای جدید ، استفاده از مجلات فنی .

ل ) تشکیل جلسات پرسش و پاسخ ، میزگرد ، کارگاه‌های آموزشی ، سخنرانی و سمینارهای فنی آموزشی .

فواید آموزش کارکنان سازمان :

آموزش در سازمانها و مراکز صنعتی از یک طرف به انتقال معلومات و اطلاعات و دانش‌های جدید م انجامد و از سوی دیگر به شکوفایی استعداد و توانمندی خلاقیت کارکنان منجر می‌شود ، و از این رهگذر  میزان کارایی و کارآمدی سازمان افزایش پیدا می‌کند ، چون به لطف آموزش انتظار می‌رود که بینش و نگرش کارکنان در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر یابد و از اهداف سازمان پشتیبانی نماید ، فی الواقع سود اصلی آموزش متوجه خود کارکنان خواهد بود ، چون هرچه سطح دانش فنی و مهارتهای شغلی کارکنان بالاتر باشدارزش وی در بازار کار و کسب درآمد آنان بیشتر خواهد شد تا مسئولان سازمان ارزش و اعتبار بیشتری به آنان قایل شوند و امنیت شغلی آنان بیشتر تضمین گردد .

 صرف نظر از مطالب فوق فواید آموزش کارکنان را چند بند می‌تواند خلاصه کرد .

الف ) فراهم کردن و تسهیل در راه رسیدن به اهداف سازمان .

ب ) بهبود کمی‌و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده .

ج ) تقلیل ضایعات از راه آموزش‌های درست و سنجیده .

د ) پیشگیری از حوادث و سوانح در محیط کار .

ل ) تقویت روحیه جمعی و ایجاد آموزش مشترک ، تبادل نظر و به طور کلی ثبات در سازمان .

ک  )  ایجاد زمینه‌های رشد ، ابتکار ، خلاقیت و موقعیت در امور شغلی و رفاه کارکنان .

 

برنامه‌های آموزش :

یک برنامه  آموزش باید به گونه ای طراحی شود که ضمن پاسخگویی به اهداف  فردی کرکنان را نیز برآورده سازد . مزایای آموزش در تمام دوره‌های شغلی موثر است و در واقع به توسعه فرد در مسئولیتهای آتی اش کمک اساسی می‌کند .

هنگامی‌که سازمانی اقدام به آموزش کارکنان خو می‌نماید ، بایسته است که در موقع تدوین و تنظیم برنامه آموزشی اهداف آموزش ناظر بر چهار حیطه ی ذیل باشد یعنی  هدف از آموزش ، تحصیل موارد چهارگانه ی ذیل است :

الف ) کسب اطلاعات نظری  .

ب ) مهارتهای حرکتی .

ج) مهارتهای مربوط به روابط بین فردی و تغییر نگرش .

د ) مهارتهای تصمیم گیری و مسئله یابی و حل مسئله .

نتیجه :

با توجه به اهمیت و گسترش روابط و تعاملات داخلی و خارجی و نزدیک شدن فاصله‌های زمانی و مکانی به کمک پیشرفت تکنولوژی که سبب شده است هر روز روش و سبکی خاص در شیوه تولید و خدمات و نوع خدمات وارد بازار مصرف شود . لازم و ضروری است که  سازمانها ( به معنای اعم آنها ) برنامه  آموزش را در درون سازمان چه به صورت بهسازی ، کارآموزی ، رولبط انسانی ، به حیث راهبردی ترین برنامه در نظر داشته باشد . تا بتواند کارایی و افزایش تولید و رضایت مندی دست پیدا کند زیرا آموزش کارکنان و اهمیت دادن به دانش و آگاهی آنان موجب تقویت انگیزش پ، تعهد و مسئولیت پذیری آنان خواهد گردید . از طرفی نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان به حساب می‌آید پس بایسته است به همان میزان نسبت به آموزش و سایر مسائل آنان توجه اساسی گردد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.