اشکال هندسی : دایره

دایره

دایره

 

دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله‌شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه، مقدار ثابتی باشد. نقطهٔ ثابت مرکز دایره و مقدار ثابت اندازهٔ شعاع دایره نامیده می‌شود.

در حقیقت، دایره یک بیضی است که کانون‌های آن بر همدیگر منطبق‌اند.

۲πr= محیط دایره

πr²= مساحت دایره

 

 


 

مساحت دایره

مساحت دایره بر اساس محیط و شعاع آن تعیین شده است.

اگر یک دایرهٔ مفروض را به چهار قطاع مساوی تقسیم کنیم و کنار هم به صورت زیر بچینیم …

دایره مفروض

 

چیده شود به صورت

دایره بر چهار قطاع تقسیم شده مرحله 2.jpg

کنون شکل به دست آمده نا متعارف است اما اگر دایرهٔ مفروض را به قطاع‌های بیشتری تقسیم کنیم و به همین روند پیش برویم مشاهده می‌کنیم که شکل به دست آمده به متوازی الاضلاع نزدیک می‌شود. به عنوان نمونه در مرحله‌ای که دایره مفروض به هشت قطاع مساوی تقسیم می‌شود؛ به شکل زیر خواهیم رسید که به متوازی الاضلاع نزدیک تر است:

دایره بر هشت قطاع تقسیم شده .jpg

اما اگر فرض را بر این بگیریم که دایره به قطاع‌هایی بی شمار و مساوی تقسیم شده است آن گاه شکل ما متوازی الاضلاعی خواهد بود که به مستطیل خیلی نزدیک است.

دایره بر قطاع‌های بسیاری تقسیم شده .jpg

می‌دانیم که مساحت این متوازی الاضلاع با دایرهٔ مفروض برابر خواهد بود. پس بنابر مساحت متوازی الاضلاع، ارتفاع متوازی الاضلاع که همان شعاع دایره است را در ضلع بزرگ متوازی الاضلاع ضرب می‌کنیم و مساحت دایره به دست می‌آید. اگر کمی‌دقت کنید متوجه می‌شوید که اضلاع بزرگ متوازی الاضلاع همان کمان‌های نظیر قطاع‌ها را تشکیل می‌دهند پس می‌توانیم بگوییم که یک ضلع بزرگ متوازی الاضلاع برابر با نصف محیط دایرهٔ مفروض خواهد بود آن گاه اندازهٔ آن πr خواهد بود و اندازهٔ شعاع هم که r است پس مساحت دایره πr. r = πr² خواهد بود.

 


 

اِفرازِ صفحه توسط دایره

دایره صفحه را به سه بخش اِفراز می‌کند:

  1. داخل دایره: مجموعه نقطه‌هایی که فاصلهٔ آن‌ها از مرکز دایره، کمتر از شعاع دایره است؛
  2. روی دایره، مجموعه نقطه‌هایی که فاصلهٔ آن‌ها از مرکز دایره، برابر شعاع دایره است؛
  3. خارج دایره، مجموعهٔ نقطه‌هایی مانند E که فاصلهٔ آن‌ها از مرکز دایره، از شعاع دایره بیشتر است.

—–

وتر

پاره خطی که دو نقطهٔ متمایز از یک دایره را به هم پیوند می‌دهد، وتر یا زه آن دایره نامیده می‌شود.

  • قطر: زهی که از مرکز دایره می‌گذرد، قطر آن دایره نامیده می‌شود.
هر وتر، دایره را به دو کمان مساوی تقسیم می‌کند. این کمان‌ها نیمدایره یا نیمگردی نامیده می‌شوند.

یک دایره با دو وتر و یک قطر

 

زاویه مرکزی

زاویه‌ای که رأسش مرکز دایره باشد، زاویه مرکزی می‌نامند.

  • هر زاویه مرکزی یک کمان از دایره جدا می‌کند، که به آن کمان نظیر آن زاویه مرکزی گفته می‌شود.
  • اندازهٔ کمان نظیر هر زاویه مرکزی در دایره برحسب درجه، همان اندازهٔ زاویه مرکزی روبه روی آن کمان است.

 

قضیه‌های دایره

  • در هر دایره، قطر عمود بر هر وتر، آن وتر و کمان‌های نظیرِ آن وتر را نصف می‌کند.
قطر عمود بر وتر دایره
  • در یک دایره، از دو وتر نابرابر، آنکه بزرگتر است، به مرکز دایره نزدیکتر است، و به وارون.
وتر بزرگتر به مرکز دایره نزدیکتر است

معادله‌های دایره

 

نمودار معادلهٔ دایره‌ای به مرکز (c(h,k و شعاع r

  • مرکز شعاع: دایره‌ای که مرکزش (c(h,k و شعاعش r باشد، دارای معادلهٔ

{(x-h)^{2}+(y-k)^{2}=r^{2}}
است.

چرایی: نقطهٔ (P(x,y روی دایره‌است اگر و فقط اگر

 

یعنی، اگر و فقط اگر

{{sqrt {(x-h)^{2}+(y-k)^{2}}}=r}
 

این درست است اگر و فقط اگر

{(x-h)^{2}+(y-k)^{2}=r^{2}}
 

 

 

نمودار معادلهٔ دایره‌ای به مرکز (۰٫۰) و شعاع r

معادلهٔ دایره‌ای به مرکز (۰٫۰):

{ x^{2}+y^{2}=r^{2}}
 

چرایی:با گذاردن {h=0} و {k=0} در رابطهٔ مرکز-شعاع دایره، به سادگی رابطهٔ بالا بدست می‌آید.
  • شکل کلی: معادلهٔ زیر

{x^{2}+y^{2}+Dx+Ey+F=0}
 

که در آن {D=-2h} و {E=-2k} و {F=h^{2}+k^{2}-r^{2}}
، شکل کلی معادلهٔ دایره نامیده می‌شود.

2 نظر روی “اشکال هندسی : دایره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.