تجهیز و برچیدن کارگاه

یکی از مباحث مهم و اثر گذار در پیشرفت کار و کیفیت اجرای پروژه تجهیز کارگاه می‌باشد.این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم بر توانایی‌های نیروی انسانی و بهره وری و اثر بخشی منابع مورد نیاز پروژه تاثیر بسزایی دارد.یک تجهیز خوب می‌تواند یک فرایند خوب را هدایت سیستماتیک کند و یک تجهیز بد،آشفتگی ،روزمرگی و هدر دادن  منابع موجود در کارگاه را موجب شود .
تمامی‌همکاران که به نوعی در کارگاه حضور داشته و یا با فعالیتهای کارگاهی آشنایی دارند به این مهم واقف هستند.نوع پروژه‌ها چه به لحاظ مقادیر و احجام و چه به لحاظ منابع و نوع فعالیت‌ها و حتی مناطق جغرافیایی متفاوت باعث شده است که نتوان طرحهای طبقه بندی شده و از پیش تعیین شده و دارای کد برای تجهیز ترسیم کرد.

 تجهیز کارگاه عبارت است از: عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای انجام  شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق سند و مدارک پیمان میسرشود .

تجهیز کارگاه شامل موارد زیر است :
۱-ساختمان پشتیبانی
۲-ساختمان عمومی
۳-محوطه سازی
۴-ورودی کارگاه: محل یا محلهای از کارگاه است که در آن ، آب ، برق ،گاز  و مخابرات مورد نیاز کار از سوی کار فرما تا مین و تحویل پیمانکار می‌شود
۵- انبار کارگاه
۶ – راه دسترسی : راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می‌کند.
۷ – راههای سرویس : راههای است که برای دستیابی  به محل اجرای عملیات احداث می‌شود.
۸ – راههای ارتباطی : راههای هستند که معادن مصالح – منابع آب – محل قرضه – انبار مواد منفجره و مانند آن را بطور مستقیم یا بواسطه راههای دیگر به محل اجرا ی عملیات متصل می‌کند.
۹- راه انحرافی : راهی است که برای تا مین تردد وسایل نقلیه عمومی‌که قبلا از مسیر موجود انجام می‌شد اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است ، احداث شود.
برچیدن کارگاه :
عبارت از جمع آوری مصالح – تا سیسات و سا ختمانهای موقت ،خارج کردن مصالح – تجهیزات – ما شین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه – تسطیح و تمیز کردن ودر صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینها و محلهای تحویلی کارفرما – طبق نظر کار فرما
نحوه تامین آب – برق – گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا،باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . چنا نچه برای انتقال آب ،برق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه ، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشیبرای دوره اجرا لازم باشد باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود .
نقش تجهیز کارگاه در پیشرفت پروژه :
یکی از مباحث مهم و اثر گذار در پیشرفت کار و کیفیت اجرای پروژه تجهیز کارگاه می‌باشد.این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم بر توانایی‌های نیروی انسانی و بهره وری و اثر بخشی منابع مورد نیاز پروژه تاثیر بسزایی دارد.یک تجهیز خوب می‌تواند یک فرایند خوب را هدایت سیستماتیک کند و یک تجهیز بد،آشفتگی ،روزمرگی و هدر دادن  منابع موجود در کارگاه را موجب شود.
تمامی‌همکاران که به نوعی در کارگاه حضور داشته و یا با فعالیتهای کارگاهی آشنایی دارند به این مهم واقف هستند.نوع پروژه‌ها چه به لحاظ مقادیر و احجام و چه به لحاظ منابع و نوع فعالیت‌ها و حتی مناطق جغرافیایی متفاوت باعث شده است که نتوان طرحهای طبقه بندی شده و از پیش تعیین شده و دارای کد برای تجهیز ترسیم کرد .
بنابراین می‌توان گفت همانگونه که هر پروژه برای خود استثنا و منحصر به فرد است تجهیز آن هم همین خاصیت را دارا می‌باشد.علاوه براین تجهیز کارگاه فرایند مستمر در مراحل مختلف اجرای پروژه است و تا پایان پروژه کارگاه درگیر این مساله بود و مدام بایستی خود را بهینه و بروزنماید .
در ادامه به بیان اجمالی مراحل تجهیز اشاره می‌نمایم:
۱-  اطلاعات مورد نیاز : این بخش مفروضات طراحی تجهیز کارگاه را معین می‌کند و با توجه به نوع پروژه داده‌های متفاوتی دارد . ئلی به طور کلی می‌تواند به چهار بخش زیر تعریف شود :
۱-۱- موضوع پروژه : موضوع پروژه استراتژی طراحی تجهیز را مشخص می‌نماید . مثلا تجهیز پروژه  آپارتمان سازی با تجهیز پروژه صنعتی متفاوت است .
۱-۲- منابع مورد نیاز پروژه : با توجه به موضوع پروژه منابعی جهت اجرای این موضوع مورد نیاز است نیروی انسانی ، ماشین آلات، مصالح مصرفی و …
۱-۳- برنامه اجرائی پروژه : برنامه پروژه راا مشخص می‌کند که در چه زمانی از پروژه به چه منابعی نباز است و با دقت در این مهم می‌توان تجهیز کارگاه را که مستمر می‌باشد طراحی و پیش بینی کرد .
۱-۴- منطقه جغرافیایی پروژه : تجهیز کارگاه در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد .
۲- طراحی : با توجه به اطلاعات فوق حال بایستی تجهیز کارگاه طراحی شود . تجربه نشان داده است ، تجهیز بدون طراحی اولیه همیشه کارگاه را دچار مشکل کرده و بخشی از منابع کارگاه مدام در این بخش مشغول بوده و به لحاظ فشار‌های کاری تصمیمات عجولانه اتخاذ گردیده و تجهیز به روش سعی و خطا پیش رفته و عملا کارایی بالای خود را از دست می‌دهد.حتی لطمات زیادی به پیشرفت فعالیتهای اصلی پروژه وارد می‌سازد .
بنابراین توصیه اکید می‌شود که طراحی مورد توجه ویژه قرار گیرد.طراحی مواردی که در اکثر تجهیزات کارگاه‌های ساختمانی موردنیاز است به شرخ زیر می‌باشد :
۲-۱- طراحی پلان اصلی تجهیز کارگاه : محل استقرار تجهیزات و ابنیه‌های مورد نیاز و ارتباطات نسبت به هم و دسترسی‌ها در تجهیز خیلی مهم است.فاکتور مهم و تعیین کننده مشرف بودن بر کارگاه  دسترسی و فواصل کم به محل‌های تامین آب و برق می‌باشد .
در کارگاههای بزرگ با تعداد نفرات و ماشین آلات زیاد بهتر است بخش‌های زیر از هم تفکیک شود : ۱- بخش مدیریت و مهندسی شامل دفترفنی ،کنترل پروژه و …۲- بخش اداری – مالی ۳- انبار و ایمنی ۴- کارگاه آهنگری – نجاری – پیش ساخته – ساخت بتن و …۵- تعمیرگاه و واحد ماشین آلات ۶- خوابگاههای کارگری ۷- سرویس‌های بهداشتی ۸- غذاخوری و رستوران
لازم به توضیح است که هر یک از موارد فوق نکات و توجهات خاص خود را جهت طراحی نیاز دارد که به دلیل خلاصه کردن مطلب تنها به چند توصیه می‌پردازیم:
۱- حتی المقدور بخش‌های فوق از یکدیگر جدا بوده و از ساختمانهای پیش ساخته (کانکس ) که نصب و برچیدن آن آسان می‌باشد استفاده گردد.
۲-۲-        ۲- اتاق ایمنی و بهداشت و مسئول ایمنی در جوار انبار باشد .
۲-۳-        ۳- چیدمان طوری باشد که بتوان از سیستم گرمایش و یا تامین سوخت مرکزی یا تامین برق و آب برای  ساختمان‌ها بهره گرفت .
۲-۴-        ۴- انبار‌ها در جایی که بتوان امنیت آن را تامین و برای تردد ماشین آلات سنگین و سبک  سهل الوصول باشد قرار گیرد و همچنین دارای دو بخش بسته و روباز باشد و از مخازن سوخت و خطر ساز فاصله داشته باشد.اندازه انبار با نوع پروژه و همچنین نوع  مصالح مصرفی تعیین می‌گردد .
۵- تعمیرگاه و و کارگاه ‌های ساخت نزدیک هم بوده و اتاق برای مسئول کارگاه و تعمیرگاه حتما مدنظر قرار گیرد .
۲-۵-        ۶- خوابگاهها و سرویس‌های بهداشتی و حمام کارگران با فاصله ای مناسب از کارگاه باشد.به دلیل احتمال کار در شب مثل خم و برش میلگرد به این موضوع بایستی توجه داشت که سر و صدای زیاد شبانه استراحت کارگران رت مختل نکند .
ایمنی  خوابگاهها از نظر آتش سوزی ، نور طبیعی ، دسترسی آسان به سرویسها و حمام‌ها و … از نکات مهم است
۲-۶-        ۷- سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها : این بخش بایستی دارای دو درب یکی ورودی و دیگری خروجی  ، متمرکز و تزذیک خوابگاه‌ها باشد به دلیل مسائل بهداشتی حتما بایستی سطح کف و دیوار از سرامیک  و کاشی باشد . البته در نقاط مختلف کارگاه هم می‌بایستی سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفت و این مکان‌ها در سایت باید با نقشه‌های  اجرایی و تاسیسات زیر بنایی مطابقت داشته باشد تا مجبور به تخریب و بازسازی مجدد نگردد.
۲-۷-        ۸- غذاخوری و رستوران : یکی از مکان‌هایی که برای کارگران معمولا مد نظر قرار نمی‌گیرد غذا خوری کارگران است که موجب می‌شود کارگران در سایت یا نقاط دیگر با وضعیت  نا مناسب غذا بخورندکه بهتر است این موضوع را نیز مد نظر قرار داشته باشیم.
۳– تامین منابع و مصالح : شروع تجهیز کارگاه همیشه مشکلات زیادی دارد با داشتن یک برنامه خوب برای تجهیز کارگاه و ارسال محموله‌های اولیه که ضروری است از قبیل دستگاه هوا برش و دستگاه جوش ژنراتور و …می‌توان تاحدودی اتلاف وقت اولیه تجهیز را برطرف کرد.بهتر است لوازمات اولیه در یک بسته  تعریف شود . این بسته غالبا برای تمامی‌تجهیز کارگاه‌ها کاربرد دارد می‌تواند همان روز اول به کارگاه ارسال شود.
۴- پیاده سازی و اجرا : در صورت طرح خوب و برنامه مدون اجرایی تجهیز کارگاه سریعتر و بهتر پیش می‌رود و عوامل اجرایی باید پیش بینی‌های آتی را نموده و به موقع درخواست‌های خود را ارائه دهند در این مبحث سرعت عمل در پیش بینی‌ها و درخواست‌ها تعیین کننده می‌باشد.تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز در ابتدا با مشکلات زیادی همراه است و برنامه ریزان مدتی را برای  آماده کردن این منابع توسط عوامل اجرایی تجهیز کارگاه بایستی مد نظر قراردهند .
۵- جمع آوری اطلاعات : از قبیل نقشه‌های طراحی شده ، اشکالات طرح ، اشکالات پیاده سازی و موانع که باعث تغییرات گردیده است.جغرافیای منطقه،اطلاعات در خصوص نیروی انسانی ،ماشین آلات و … تا بتوان در پروژه‌های مشابه بهتر عمل کرد
تجهیزکارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات
الف) پیمانکارموظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه،باتوجه به مدت تعیین شده برای تجهیز،طرح جانمایی تحهیز کارگاه راتهیه کرده وپس ازتاًییدمهندس مشاور،آن رامبنای تجهیزکارگاه قراردهد.تاًمین آب،برق، سوخت ومخابرات،بطورکلی،تجهیزکامل کارگاه،به نحوی که برای اجرای کارطبق اسنادومدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می‌باشد،مگر آنکه دراسنادومدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
ب )تاًمین نیروی انسانی،مصالح وتجهیزات،ماشین آلات وابزاربه عهده پیمانکار است،مگرآنکه دراسنادومدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
مصالح وتجهیزاتی که پیمانکاربرای انجام عملیاتموضوع پیمان تهیه ودرکارگاه نگهداری می‌کند،باید به قرار زیر باشد.
۱)اگرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان تعیین شده یابعداًمعین شود،بایدازهمان منابع تهیه گردد، نمونه یاکاتولوگ فنی مصالح وتجهیزات بایدازنظرتطبیق بامشخصات فنی،پیش ازسفارش،به تاًییدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبیت بایدکاملاًطبق مشخصات فنی باشدوموردتاًییدمهندس مشاورقرارگیرد.
۲)ذکرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان یاتعیین آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پیمانکاردرقبال تهیه مصالح وتجهیزات مرغوب وکافی نمی‌کاهد.بدین روی،پیمانکارموظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی وکیفیت منابع تهیه مصالح وتجهیزات،نظروپیشنهادخودراتسلیم مهندس مشاورکند.درصورتی که استفاده ازاین قبیل منابع موردموافقت مهندس مشاوروکارفرماقرارگیرد،اقدام به تهیه وحمل آنهانماید.بدیهی است که کارفرمااین حق راداردکه منابع تهیه مصالح راتغییردهدوپیمانکارموظف به رعایت آن می‌باشد.اگربه مناسبت این تغییرمحل،اضافه یاکسر هزینه ای بابت تغییرمسافت حمل یاعوامل دیگرایجادشود،تفاوت بها،به اقتضای مورد،از پیمانکارکسریا به اوپرداخت می‌شود.پیمانکارملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداری شن و ماسه ودیگرمصالح معدنی است.
۳)نوع،مقداروتاریخ ورودمصالح وتجهیزات به کارگاه بایدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بایدبطورمرتب به نحوی انبار شودکه تمام آن به سهولت قابل بازرسی،شمارش یااندازه گیری باشد.انبارمصالح بایدازهرلحاظ قابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.
ج)هرگاه تهیه یاتوزیع مصالح ولوازمی‌درداخل کشوردرانحصاردولت باشد،کارفرماتسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح ولوازم رافراهم می‌کند.اگرتهیه بعضی ازمصالح یالوازم،طبق مشخصات ذیربط درداخل کشورمیسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده یا بشود،کارفرمایا خودش اجازه ورودمصالح ولوازم مزبوررابرای پیمانکارتحصیل می‌کندیا مشخصات راتغییرمی‌دهد.
د)درمواردی که مصالح وتجهیزاتی بایدبوسیله پیمانکارازخارج از کشورتهیه شود،کارفرماکارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهای ذیربط به هزینه پیمانکارتحصیل می‌نماید.هر گاه ضمن اجرای کار،محدودیتهای جدیدی پیش آیدکه به علت آن،پیمانکارنتواندمصالح وتجهیزات مورد نیاز اجرای کاررا،درمدتی که برنامه پیشرفت کارایجاب می‌کند،ازخارج ازکشور تهیه وواردکند،مراتب راباذکردلیل وارائه اسنادازطریق مهندس مشاوربه اصلاع کارفرما می‌رساندتابا توجه به برنامه زمانی اجرای کار،کارفرمادرموردچگونگی تاًمین این مصالح متجهیزات، تصمیم گیری نماید.
ه)درصورتی که دراسناد ومدارک پیمان،مشخصاتی برای ماشین آلات وابزاراجرای کارتعیین شده باشد،پیمانکار بایدآنها راطبق مشخصات تعیین شده،تاًمین کند.هرگاه ضمن اجرای کار،مهندس مشاورتشخیص دهدکه ماشین آلات وابزارموجودپیمانکار،برای اتمام کاردرمدت پیمان کافی نیست یامشخصات آنهابرای اجرای کار،مناسب نیست، مراتب رابه پیمانکارابلاغ می‌کند.پیمانکارمکلف است که ماشین آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتی که نامبرده تعیین می‌نماید،تکمیل وتقویت کند،بدون اینکه برای این کار،ادعای خسارت یاهزینه اضافی ازکار فرما داشته باشد.
و)پیمانکار نمی‌تواند ماشین آلات وابزاری راکه برای انجام عملیات لازم است،ازکارگاه خارج کند.درمورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیاز نیست،پیمانکار،تقاضایبیرون بردن ماشین آلات مزبوررابه مهندس مشاور تسلیم می‌کند.مهندس مشاور،به تقاضای اورسیدگی می‌کند،ودرصورتی که موجه باشداجازه خروج می‌دهد.
ز)درصورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان،تاًمین اقلامی‌ازتجهیزات که پیمانکاربایدنصب کندوبصورت دایم درکارباقی بماند،درتعهدکارفرما باشد،پیمانکارمسئول عملکردناقص احتمالی این تجهیزات نیست،مگرآنکه ثابت شود که نقض آنها مربوط به کارپیمانکاراست.
ح)اگردراسنادومدارک پیمان،تکلیفی برای تهیه غذا،مسکن ودفترکارکارکنان کارفرما،مهندس مشاوروآزمایشگاه درمحل کاربه عهده پیمانکارگذاشته شود،پیمانکارموظف به تاًمین آنها،طبق شرایط پیش بینی شده،می‌باشد.
تعهدات واختیارات کارفرما
تحویل کارگاه
الف)کارفرمامتعهداست که کارگاه رابی عوض وبدون معارض تحویل پیمانکاردهد.
اگراجرای کاردرزمینه‌هاومحلهای تحویلی،مستلزم اخذپروانه یاپرداخت حقوقی ازقبیل عوارض شهرداری، حق ریشه ومستحدثات وماننداینهاباشد،کارفرمامتعهدبه تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست
تبصره ۱:اگردراسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد نیازبرای تجهیزگارگاه به عهده پیمانکارگذاشته شده باشد،طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می‌شود.
تبصره ۲:درصورتی که درمحل تحویل شده به پیمانکارمعارض پیداکندوموجب توقف اجرای تمام یاقسمتی ازکارشود،آن قسمت ازکارکه متوقف شده است،مشمول تعلیق می‌گرددوطبق ماده ۴۹ رفتارمی‌شود.
ب )کارفرماپس ازمبادله پیمان،تاریخ تحویل کارگاه راکه نبایدبیشتراز ۳۰ روزازتاریخ مبادله پیمان باشد،به پیمانکاراعلام می‌کند.پیمانکاربایددرتاریخ تعیین شده درمحل کارحاضرشودوطی صورتمجلسهایی،اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.درصورتی که حداکثر ۳۰ روزازتاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضرنشود،کار فرماحق داردکه طبق ماده ۴۶،پیمان رافسخ کند.
درصورت جلسهای تحویل کارگاه بایدحدود و موقعیت زمینها و محلهایی که درآنها موضوع پیمان اجرامی‌شود و نقاط نشانه بامشخصات آنها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که بایددرکارگاه تولید گردد ، درج شود.
اگرتحویل کارگاه به طوریکجامیسرنباشد،کارفرمابایدکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکاربتواندعملیات موضوع پیمان راطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد.دراین حالت نیز مهلت کارفرمابرای تحویل دست کم اولین قسمت ازکارگاه که برای تجهیزکارگاه وشروع عملیات موضوع پیمان لازم است،حداکثر ۳۰ روزاست.
ج )هرگاه کارفرمانتواندکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکاربتواندکارراطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد،ومدت تاخیردرتحویل کارگاه بیش ازیکماه شود،کارفرمابه منظورجبران خسارت تاخیردرتحویل کارگاه،هزینه‌های اضافی ایجادشده برای پیمانکارراکه طبق رابطه زیرمحاسبه می‌شود،پرداخت می‌کند،مشروط به اینکه باتاییدمهندس مشاور،پیمانکاردرمحاهای تحویل شده تاخیرغیرمجازنداشته باشد.
مبلغ کارهایی که درتحویل محل
(مدت تاخیربه ماه)  اجرای آن تاخیرشده است   ۵/۷(–)(متوسط کارکردفرضی ماهانه) = مبلغ خسارت تاخیرتحویل کارگاه
(.پس ازکسریک ماه)   مبلغ اولیه پیمان ۱۰۰
اگرمدت تاخیراز ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه،هرکدام که کمتراست بیشترشود،حقوقی به پیمانکارتعلق می‌گیرد بدین ترتیب که اگرمبلغ کارهای پیش بینی شده درمحلهای تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد،پیمانکار می‌تواندبااطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت ازکارراازتعهدات خودحذف کندولی اگراین مبلغ بیشتراز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پیمان ازسوی پیمانکار،پیمان خاتمه یافته وطبق ماده ۴۸ عمل می‌شود.هر گاه پیمانکاردرمحلهایی که درتحویل آنهابیش ازمدت پیشگفته تاخیرشده است،کاراجرایی راشروع نماید،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازکارراازخودسلب می‌نماید.
تبصره- اگرکارفرمانتواندهیچ قسمت ازکارگاه رابه پیمانکارتحویل دهد،برای تاخیربیش ازیکماه تا۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه،هرکدام که کمتراست،نسبت به تاخیر مبادله پیمان،ماهانه معادل مبلغ ۵/۲ درصدمتوسط کارکرد فرضی ماهانه رابه پیمانکارپرداخت می‌کند.اگرپیمانکارپس ازانقضای ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه،هرکدام که کمتراست،مایل به ادامه یااجرای کارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده ۴۸ خاتمه می‌یابدوپیمانکارهیچ گونه دعاوی دیگری نمی‌تواندمطرح نماید.خسارت تاخیردرتحویل تمام یاقسمتی ازکارگاه،برای مدت مازادبریک ماه،حداکثرتا ۳۰ درصدمدت پیمان یا ۶ ماه هرکدام که کمتر است قابل پرداخت است.
د )درمواردی که به استناداین ماده،قسمتی ازتعهدات پیمانکارحذف شود،تضمین انجام تعهدات پیمانکارنیزبه تناسب کاهش داده می‌شود.
ه )پیمانکارنمی‌تواندجزآنچه طبق نقشه‌هاودستورکارهاست،درزمینهاومحلهای متعلق به کارفرماباملک غیرکه ازطرف کارفرمابه پیمانکارتحویل شده است،اقدام به احداث بنایاساختمان کند.اگردراثراجرای کاردرملک غیرکه ازسوی کارفرماتحویل شده است،صاحب ملک اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگیری وتوقف کارنماید،طرف ادعاکارفرماست وپیمانکارهیچ گونه مسئولیت وتعهدی دراین موردندارد.
و )درصورتی که طبق اسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین موردنیازتجهیزکارگاه به عهده پیمانکار باشدیاپیمانکاربخواهدطبق صلاحدیدخودازمحلهایی خارج ازمحلهای تحویلی کارفرمابرای تجهیزکارگاه استفاده کند، بایدموقعیت آنهارابه تاییدکارفرمابرساند.دراین حالت،مسئولیت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوی صاحب ملک به عهده پیمانکاراست وکارفرمادراین مواردمسئولیتی ندارد.هرگاه پیمانکارمحلهای موردنیازتجهیزکارگاه رابه صورت اجاره ای دراختیاربگیرد،بایددراجاره نامه آنها،امکان انتقال مورداجاره رابه کارفرماپیش بینی کند.
تغییرمقادیرکار،قیمتهای جدید،تعدیل نرخ پیمان
الف)درضمن اجرای کار،ممکن است مقادیردرج شده درفهرست بهاومقادیرمنضم به پیمان تغییرکند.تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه می‌شودوپس ازتصویب کارفرمابه پیمانکارابلاغ می‌گردد.پیمانکاربادریافت ابلاغ تغییرمقادیرکار،موظف به انجام کاربانرخ پیمان است،به شرط آنکه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیرکار،ازحدود تعیین شده درزیربیشترنشود.
۱)افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیرو مبلغکارهای باقیمت جدید(موضوع بندج)نبایداز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.
تبصره- اگرنرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبهاباشد،برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید،ابتدا قیمتهای جدیدبه مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شودوسپس ملاک محاسبه قرارمی‌گیرد.
۲)جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیروحذف آنهانبایداز ۲۵ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.اگراین مبلغ،ازحد تعیین شده بیشترشودوپیمانکاربااتمام کاربانرخ پیمان موافق باشد،عملیات موضوع پیمان درچهارچوب پیمان انجام می‌شود.ولی درصورتی که پیمانکارمایل به اتمام کارنباشد،پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.
تبصره۱٫درصورت حذف قسمتهایی ازکاربه استنادبندج ماده ۲۸ برای تعیین حدافزایش یاکاهش مقادیرطبق بندهای۱ و۲ بجای مبلغ اولیه پیمان،مبلغ اولیه پیمان پس ازکسرمبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار،ملاک قرارمی‌گیرد.
تبصره۲٫اضافه یاکاهش مقادیرکارطبق مفادبندهای(الف- ۱)و(الف- ۲)این ماده تا۱۰ درصدبادستورمهندس مشاورعمل می‌شود،ولی اضافه برآنباتصویب کارفرماقابل اجرااست.
ب)درصورتی که پس ازتکمیل کاروتصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود،مقادیرکاربدون آنکه ازسوی کارفرماکم شده باشد،نسبت به مقادیرمنضم به پیمان کاهشی پیش ازحدتعیین شده دربند(الف- ۲)داشته باشد، دراین حالت نیزنرخ پیمان ملاک عمل است.
ج )اگردرچهرچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکارابلاغ شودکه برای آنهاقیمت ومقدار درفهرست بها و مقادیرمنضم به پیمان پیش بینی نشده است،پیمانکاربایدبی درنگ پس ازدریافت ابلاغ مهندس مشاور،قیمت پیشهادی خودرابرای اجرای کارهای یادشده،همراه باتجزیه قیمت،به مهندس مشاورتسلیم کند.وقتی که باتوافق پیمانکارو مهندس مشاورتعیین شودوبه تصویب کارفرمابرسد،ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می‌شودبایدبرحسب هزینه اجرای کاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاین رو،تنهاضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدیداعلام می‌شود.
تبصره- درصورتی که پیمان بااستفاده ازفهرستهای بهای واحدپایه منعقدشده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه برمفاداین بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده است.
د )جمع بهای قیمتهای جدید،علاوه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربندالف است،نبایداز ۱۰ درصدمبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
ه )تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است.
نحوه پرداخت:
۴-۱٫هزینه هر یک از ردیفهای تجهیز وبرچیدن کارگاه،به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها، محاسبه شده ودر صورت وضعیتها درج می‌شود.
تبصره)هزینه ردیفهای که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می‌شود،چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می‌شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود،به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان،محاسبه وپرداخت شود.
۴-۲٫هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه،پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار،در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.
۴-۳٫هزینه برچیدن کارگاه پس از اتمام عملیات وبرچیدن کارگاه،در صورت وضعیت منظور وپرداخت می‌شود.
۴-۴٫روش پرداخت هزینه تجهیز وبرچیدن کار گاه،در پیمانهایی که برآورد هزینه اجرای آنها کمتر از۲۵۰۰میلیون ریال است وهزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه آنها،به صورت یک قلم پیش بینی شده است به شرح زیر است:
۴-۴-۱٫در کارهای مربوط به فهرستهای پایه رشته ابنیه،تاسیسات مکانیکی،تاسیسات برقی،شبکه توزیع آب وشبکه جمع آوری فاضلاب:
-۴۵درصد مبلغ تجهیز برچیدن کارگاه،پس از اجرای بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن برای شروع عملیات پیمان لازم است،یا تدارک ۶۰درصد ماشین آلات مورد نیاز.
-۴۵درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه به نسبت پیش رفت عملیات موضوع پیمان.
-۱۰درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه،پس از برچیدن کارگاه.
۴-۴-۲٫در کارهای مربوط به فهرست‌های پایه رشته را،باند فرودگاه وزیرسازی راه آهن،راه داری، خطوط انتقال آب،آبیاری تحت فشار وآبیاری و زهکشی:
-۳۰درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه،پس از اجرای بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن برای شروع عملیات موضوع پیمان لازم است،یا تدارک ۶۰درصد ماشین آلات.
-۶۰درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه،به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان.
-۱۰درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه،پس از برچیدن کارگاه.

2 نظر روی “تجهیز و برچیدن کارگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.