دانلود کتاب راهنمای سد سازی – Dam Construction Handbook

sad+sad

 

افزایش سریع جمعیت در دنیا و احتیاجات روز افزون بشر به فراورده‌های آشاورزی و دامی‌و نیاز جامعه به منابع انرژی موجب گردیده است آه تا حد امکان از هر قطره آبی استفاده صحیح و بهره برداری آامل بعمل آید .
اهمیت آب با داستان زندگی بشر شروع م ی شود . برای تمام انواع زندگی ، اعم از زندگی انسانی و نباتی و حیوانی ، آب عامل اساسی به شمار می‌آید
بطوریکه خداوند در آیه ای شریفه می‌فرماید ؛ « من الماء آل شیء حی » یعنی زندگی همه چیز از آب است و در آیه ای دیگر می‌فرماید ؛ « انا انزلن الماء و احیا به الارض بعد موتها » یعنی ما آب را نازل نمودیم و بوسیله آن زنده نمودیم زمین را بعد از مردن چنانچه می‌دانیم وسعت اراضی مستعد به آشاورزی در آشور ایران قابل توجه می‌باشد ولی به علت آمبود آب و آشنا نبودن آشاورزان به روش استفاده صحیح از آن ، امر آشاورز ی را در سطح پائین نگاه داشته است و همچنین چشم انداز این رشد جمعیت خبر از بحران آب در زندگی شهری می‌دهد و لذا باید چاره ای اندیشید . اولین قدم برای رسیدن به شرایط مطلوب فرهنگ سازی در جوامع برای مصرف بهینه از آب می‌باشد و گام بعدی استفاده از تکنولوژی در مهار و استفاده از آب می‌باشد .
مفهوم سد در فرهنگ ما آنقدر واضح است آه هم در جامعه مهندسی و هم در عرف اجتماع مفهومی‌بی نیاز از توضیح دارد . بطوری آه حتی مشتقات آن در فرهنگ ما آاملاً مأنوس است ، مانند سد معبر ، سد راه ، مسدود ، انسداد و غیره . به هر حال مع نای خاص آن عبارت است از بنایی آه بخشی را از بخش دیگر جدا می‌آند و غالباً به مفهوم دیوار یا سازه ای است آه حرآت از آب ( آلاً یا جزئاً ) جلوگیری نماید.ss23sst+sad
به آار « بند » تا آب ذخیره گردد یا انحراف بیابد . برای معادل فارسی این واژه گاهی برده شده است مانند بند امی‌ر ، و در حال حاضر ، بند به سدهای آوتاه گفته می است . dam ، شود . معادل واژه انگلیسی سد انواع سد را می‌توان از دیدگاه مصالح ، فرم ساختمانی ، هدف از احداث سد ، نوع سرریز و یا ویژگی‌های دیگری رده بندی نمود . آنچه معمولاً در نامگذاری‌ها مشاهده می‌شود ع بارت است از : سد بتنی وزنی آه پایداری آن بر اساس وزن آن است ، سد بتنی قوسی آه ممکن است تک قوسی یا دو قوسی باشد . سد بتنی پایه دار و پشت بند دار ، سد پاره سنگی ( آه سنگی و سنگریزه ای هم گفته می شود ) و سد خاآی آه عمده مصالح آن مواد خاآی و پاره سنگی است ……

دانلود هندبوک     ——->     mohandesi-sad+((e-pm.ir))

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.