دستورالعمل اجرایی انجام آزمایشات بتن و جوش

 699814_9wsNZwnG

 

با اهداف ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و برابر مصوب هیئت مدیره محترم سازمان به منظور کنترل کیفی ساختمان، آزمایش‌های بتن و جوش برای کلیه ساختمانها که نقشه‌های آنها از مورخ ۰۱/۰۴/۹۲ صادر می‌شود، الزامی‌بوده و مهندسان ناظر سازه ای در مراحل ذکر شده ذیل، ملزم به تکمیل برگ درخواست آزمایش جوش و بتن می‌باشند. و نتایج آزمایشات مربوطه به همراه فرم‌های پنج مرحله ای نظارت توسط مهندس ناظر (سازه) پروژه باید تحویل واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی گردد.

لازم به توضیح می‌باشد که برگ‌های درخواست آزمایش بتن و جوش در موقع صدور نقشه به ناظر هماهنگ کننده پروژه تحویل داده می‌شود و مراحل انجام آزمایشات به شرح ذیل می‌باشد.

آزمایشات تعیین مقاومت فشاری بتن در ساختمان‌های اسکلت بتنی

الف) در ساختمان‌های گروه الف: یک نمونه از شالوده، یک نمونه از ستون و یک نمونه از سقف به تشخیص مهندس ناظر سازه.

۵ ۴ ۳ تعداد طبقات
۴ ۳ ۲ تعداد نمونه بتن برای ستون‌ها

ب) در گروه‌های ساختمانی ۳ الی ۵ طبقه: یک نمونه از شالوده، دو نمونه از سقف به تشخیص ناظر سازه و در مورد ستونها مطابق جدول ذیل به تشخیص ناظر سازه انجام پذیرد.

 

ج) در گروه‌های ساختمانی ۶ الی ۱۰ طبقه:

شالوده: حداقل یک نمونه، در صورت عدم اتمام بتن ریزی در یک روز و ادامه بتن ریزی در روز بعد تکرار نمونه برداری از بتن شالوده در همان روز الزامی‌است.

ستونها: برای تمامی‌طبقات الزامی‌می‌باشد.

سقف‌ها: حداقل چهار نمونه به تشخیص ناظر سازه ای.

د) در ساختمانهای بیش از ۱۰ طبقه مطابق بند ۹-۶-۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان.

تست جوش از ساختمان‌های اسکلت فلزی.

الف) تست جوش در مرحله مونتاژ و ساخت در زمین قبل از بر پا کردن ستونها یک مرحله کامل (آزمایشات چشمی‌و رنگ نافذ) و التراسونیک با تشخیص ناظر.

ب) پس از بر پا کردن ستونها و مونتاژ برای هر سه سقف یک مرحله آزمایشات چشمی‌و رنگ نافذ و در صورت تشخیص ناظر آزمایشات التراسونیک.

تبصره ۱: ساختمانهایی که شروع عملیات اجرائی آنها از مورخ ۰۱/۰۴/۹۲ می‌باشد برای صدور پایان کار آنها ارائه نتایج آزمایشات بتن و جوش الزامی‌می‌باشد.

تبصره ۲: از تاریخ ۰۱/۰۴/۹۲ توسعه ساختمانهای موجود یا تغییر کاربری آنها ارائه نتایج آزمایشات بتن و جوش از اسناد لازم جهت بررسی و ارائه مجوز مربوطه خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.