رزومه : شروین شمالی

In the name of ALLAH, the Merciful

 shervin

Bachelor. Shervin Shomali

Personal Details :

Full Name: Shervin shomali

Address: Hamedan city, iran

Date of birth: Wednesday, February 27, 1991

E-mail: shervinshomali {at} ymail {dot} com

{Stop processing}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.