روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف

beton-24d8af25b6b13cfcc0

 

در پروژه‌های اجرایی، مقاومت فشاری نمونه‌های تهیه شده از بتن در سنین مختلف ۷، ۲۸، ۴۲، ۶۰ یا ۹۰ روزه سنجیده میشود. در اغلب موارد، مقاومت بتن در سنین پایین و قبل از رسیدن به سن ۲۸ روزه تعیین می‌شود. در صورت موجود بودن روابط بین مقاومت فشاری در سنین مختلف، می‌توان مقاومت فشاری سنین بعدی را تخمین زد. در این خصوص روابط متعددی توسط منابع علمی‌ارایه شده اند که به خاطر تفاوت ویژگیهای سیمان تولید کشور و سایر عوامل، ممکن است قابل استفاده نباشد. به همین دلیل نتایح ۱۶۵ سری آزمایش مقاومت فشاری بتن که توسط آزمایشگاه بتن جهاد دانشگاهی گیلان در طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ بر روی ۲۸ پروژه اجرایی استان گیلان انجام گرفته ، جمع آوری و پردازش شده و بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف، روابط خطی و توانی با ضریب همبستگی بالا ارایه گردیده است. همچنین با بررسی این نتایج، نسبت مقاومت فشاری ۲۸ به ۷ روزه در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۹۷ با میانگین ۱/۵۴ و نسبت مقاومت فشاری ۴۲ به ۷ روزه در محدوده ۱/۵۳ تا ۲/۲۶ با میانگین ۱/۸۵ به دست آمده است. نسبت مقاومت فشاری ۴۲ به ۲۸ روزه نیز در محدوده ۱/۰۲ تا ۱/۳۱ بامیانگین ۱/۱۵ بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.