نیروی زلزله ساختمان در آیین نامه ۲۸۰۰

2800-beton-earth-q

 

معیار محاسبه نیروی زلزله برای ساختمان در آیین نامه ۲۸۰۰ مقدمه: ویرایش دوم آیین نامه ۲۸۰۰ در آذر ماه سال ۷۸ ارائه گردیده است . بعد از انتشار این ویرایش افراد متخصص و صاحبنظران زیادی در این مورد اظهار نظر کرده اند . موارد بسیاری اشاره شده و نکات زیادی نیز به نقد و بررسی گذاشته شده است . یکی از موارد موجود که متاسفانه در آیین نامه به درستی بیان نگردیده و کاربران آیین نامه را گمراه م ی کند بحث و ملزومات آن است . در این مقاله سعی برآن شده تا با بیان چند نکته به روشن تر شدن موضوع پرداخته تا « سطوح عملکرد » مهندسان طراح با دید بازتری از آیین نامه استفاده کنند. آنچنانکه می‌دانیم برآورد یا پیش بینی نیروی وارد برسازه از سوی زمین در هنگام زلزله که به واقع به طور یک تغییرمکان ناگهانی و با سرعت زیاد به سازه اعمال م ی شود و اثر آن بر سازه به صورت یک نیرو ی ماند یا اینرسی پدیدار می‌شود به بررسی میزان خطر هر زلزله یا احتمال وقوع آن در یک بازه زمانی خاص و نیز میزان خطر پذیری سازه دارد. بر این اساس با تعریف سطوح مختلف خطر و نیز دور ه‌های بازگشت هر زلزله که به صورت آماری و تحق یقاتی بدست می‌آید و همچنین عمر مفید متوسط سازه، سطوح خطر و یا احتمال وقوع زمین لرزه مشخص می‌شود. سپس با بیان انتظار ما از عملکرد یک سازه در هنگام وقوع زمین لرزه و نیز بعد از آن، سطوح عملکرد و پیش بینی ما از رفتار سازه نمایان شده، مبانی طرح و محاسبه نیروهای زلزله منتج خواهد گردید. حال در اینجا به ذکر چند تعریف و سپس توضیح آنها خواهیم پرداخت: (SEISMIC HAZRAD) -1 سطوح خطر زلزله دوره ۴۷۵ ساله) ) (MPE) الف: سطح خطر ۱ ( آیین نامه ۲۸۰۰ ) یعنی زلزله ای با خطر (یا احتمال وقوع) ۱۰ % در ۵۰ سال دوره ۲۵۰۰ ساله) ) (MCE) ب: سطح خطر ۲ یعنی زلزله ای با خطر (یا احتمال وقوع) ۲% در ۵۰ سال روش محاسبه دوره بازگشت با احتساب درصد احتمال وقوع: ۱۰% :احتمال وقوع زلزله =۱-e^(-50/T)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.