نيروي زلزله ساختمان در آيين نامه 2800

2800-beton-earth-q

 

معیار محاسبه نیروی زلزله برای ساختمان در آیین نامه 2800 مقدمه: ویرایش دوم آیین نامه 2800 در آذر ماه سال 78 ارائه گردیده است . بعد از انتشار این ویرایش افراد متخصص و صاحبنظران زیادی در این مورد اظهار نظر کرده اند . موارد بسیاری اشاره شده و نکات زیادی نیز به نقد و بررسی گذاشته شده است . یکی از موارد موجود که متاسفانه در آیین نامه به درستی بیان نگردیده و کاربران آیین نامه را گمراه م ی کند بحث و ملزومات آن است . در این مقاله سعی برآن شده تا با بیان چند نکته به روشن تر شدن موضوع پرداخته تا « سطوح عملکرد » مهندسان طراح با دید بازتری از آیین نامه استفاده کنند. آنچنانکه می دانیم برآورد یا پیش بینی نیروی وارد برسازه از سوی زمین در هنگام زلزله که به واقع به طور یک تغییرمکان ناگهانی و با سرعت زیاد به سازه اعمال م ی شود و اثر آن بر سازه به صورت یک نیرو ی ماند یا اینرسی پدیدار می شود به بررسی میزان خطر هر زلزله یا احتمال وقوع آن در یک بازه زمانی خاص و نیز میزان خطر پذیری سازه دارد. بر این اساس با تعریف سطوح مختلف خطر و نیز دور ه‌های بازگشت هر زلزله که به صورت آماری و تحق یقاتی بدست می آید و همچنین عمر مفید متوسط سازه، سطوح خطر و یا احتمال وقوع زمین لرزه مشخص می شود. سپس با بیان انتظار ما از عملکرد یک سازه در هنگام وقوع زمین لرزه و نیز بعد از آن، سطوح عملکرد و پیش بینی ما از رفتار سازه نمایان شده، مبانی طرح و محاسبه نیروهای زلزله منتج خواهد گردید. حال در اینجا به ذکر چند تعریف و سپس توضیح آنها خواهیم پرداخت: (SEISMIC HAZRAD) -1 سطوح خطر زلزله دوره 475 ساله) ) (MPE) الف: سطح خطر 1 ( آیین نامه 2800 ) یعنی زلزله ای با خطر (یا احتمال وقوع) 10 % در 50 سال دوره 2500 ساله) ) (MCE) ب: سطح خطر 2 یعنی زلزله ای با خطر (یا احتمال وقوع) 2% در 50 سال روش محاسبه دوره بازگشت با احتساب درصد احتمال وقوع: 10% :احتمال وقوع زلزله =1-e^(-50/T)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.