هدف از عقد قرارداد

هدف از عقد قرارداد‏، تنظیم روابط قانونی بین طرفین قرارداد برای برقراری و ایجاد حقوق، مسوولیت‌ها، وظایف و رویه‌هایی برای حل اختلافات است. همچنین قراردادهای پیمانکاری حاوی نحوه و چگونگی پرداخت‌های مالی به پیمانکار هستند. موضوع قرارداد ممکن‌است بخش‌های مختلف یک پروژه شامل تعریف، طراحی، مستندسازی،‌ ساخت و تولید و راه‌اندازی را دربرگیرد. قراردادها باید پس‌از حصول اطمینان از فهم نیازهای طرفین انعقادگردد.

مفاد قرارداد پروژه‌ها، بیش‌از آنکه حقوقی باشد، مهندسی است. این قراردادها، محدوده‌ی کار و امور وابسته به آن‌را به‌خوبی مشخص‌می‌کنند. قرارداد باید به‌گونه‌ای تنظیم‌شود که، حداقل، موارد زیر در آن روشن‌شود.
● موضوع‌قرارداد، محدوده‌ی کار و اقلام قابل‌تحویل پروژه.
● شرح خدمات و مسوولیت‌های پیمانکار به‌صورت تفضیلی.
● اختیارات و تعهدات کارفرما در مدت همکاری طرفین.
● افرادمهم‌درگیر در پروژه، اشخاصی که باید در جریان امور پروژه قرارگیرند و چگونگی گزارش‌دهی به ایشان.
● معرفی نمایندگان طرفین در قرارداد پروژه.
● پرداخت‌های مالی، زمان و نحوه‌ی پرداخت آن و میزان اعتباری که از هر پرداخت، جهت اطمینان از انجام کامل کار توسط پیمانکار، نزد کارفرما باقی‌می‌ماند.
● زمان انجام پروژه و تحویل هریک از اقلام قابل‌تحویل و میزان اهمیت آن برای کارفرما.
● کیفیت انجام‌کار و تعیین استانداردهای (معیارهای ارزیابی) انجام و تحویل‌کار.
● مواردی که درآن پیمانکار تشویق یا تنبیه می‌شود و میزان این تشویق یا تنبیه.
● نحوه‌ی برخورد با تغییرات و چگونی پذیرش یا رد آنها برای طرفین.
● استثناء‌ها در پروژه و چگونگی برخورد با آنها.
● تعیین مسوول در قبال حوادث پروژه.
● موارد بازرسی از کار یا اسناد طرفین و چگونگی آن.
● مرجع حل اختلاف طرفین.
● شرایط فسخ قرارداد و چگونگی محاسبه و پرداخت زیان ناشی از آن.
● چگونگی پایان پروژه و ختم قرارداد.
قراردادهای رایج در صنعت پروژه بسیار متنوع‌هستند و بسته به شرایط و نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های طرفین درگیر تنظیم‌می‌شوند. عواملی که در انتخاب نوع درست قرارداد موثر هستند، عبارتند از:
● اندازه، طبیعت و پیچده‌گی مساله.
● تاریخ آغاز و اتمام پروژه ( و اهمیت آنها(.
● توانایی ارایه‌ی تعریفی واضح، روشن و دقیق از نیازهای مشتری ( صاحب‌پروژه) قبل از عقد قرارداد.
● کفایت اطلاعات ساخت برای روشن‌ساختن حدود هزینه‌های طرفین.
● دردسترس‌بودن اطلاعات مناسب و کافی در مورد پروژه برای شرکت در مناقصه.
● میزان تغییراتی که، اغلب، صاحب‌پروژه درطول پروژه اعمال‌می‌کند.
● وضعیت بازار ملی و بین‌المللی و تاثیر آن بر بازار پروژه.
بسته به شرایط بالا، صاحب‌پروژه یکی از حالات مختلف قراردادی را انتخاب‌می‌کند. انواع قراردادها بسیارزیاد است؛ شاید بتوان تعداد آنها را برابر تعداد پروژه‌ها و زیرپروژه‌ها دانست.
درپروژه‌های بزرگ، پیمانکار، به‌دلایلی همه‌ی کارها را خود انجام‌نمی‌دهد؛ دلایلی چون: کمبود منابع، نداشتن دانش‌فنی، انجام‌موازی کار، قیمت تمام‌شده‌ی کمتر و علل بسیاردیگر، سبب‌می‌شود تا پیمانکاراصلی پروژه، خود افراد و پیمانکاران دیگری را برای انجام برخی امور پروژه، انتخاب‌کرده، پس‌از عقدقرارداد، این بخش‌ها را به آنها واگذارکند. تعداد این‌گونه قراردادهای فرعی در پروژه‌ها به‌حدی بالامی‌رود که مدیر فرد یا گروه‌خاصی را به‌عنوان مدیرقراردادها، مسوول پیگیری آنها می‌کند. موفقیت پروژه به‌میزان زیادی بسته‌به چگونگی برخورد با پیمانکاران‌فرعی و نظارت بر حسن عملکرد آنهاست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.