سد لاستیکی

  استفاده از مصالح مختلف در ساخت سازه‌های ابی از زمان گذشته روج داشته ، اما جدیدترین این مصالح ، ماده مصنوعی لاستیک است که در چند سال اخیر در کشورهای دنیا مطرح شده است . سابقه استفاده از لاستیک در صنعت آب ، عمر بسیار کوتاهی دارد، اما ساخت بیش از ۴۰۰۰ سد لاستیکی […]