روابط بین محیط و استرس

  استرس واکنش روانی و فیزیولوژیکی است و زمانی رخ می‌دهد که فرد حس می‌کند در موقعیت و شرایط تهدید کننده ای قرار گرفته است. استرس غالباً به صورت احساس اضطراب تجربه می‌شود. هنگامی‌که فرد احساس می‌کند در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است سیستم اعصاب سمپاتیکش او را آماده فرار از خطر یا […]

سیم و مفتول آرماتور و قالب بندی

  میل گردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی،بر اساس طرح و محاسبه،به یکدیگر بسته و یک پارچه شوند تا از جا به جاشدن آن‌ها طی عملیات بتن ریزی تا خودگیری بتن جلوگیری شود.برای بستن دو میلگرد به یکدیگر،بیشتر از مفتول نرم فلزی با قطر ۱٫۵ میلیمتر استفاده می‌کنند که اصطلاحا” به این عمل “گره […]

بخش ۷ – خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

 گفت ای شه خلوتی کن خانه را  ۱  دور کن هم خویش و هم بیگانه را  کس ندارد گوش در دهلیزها  ۲   تا بپرسم زین کنیزک چیزها  خانه خالی ماند و یک دیار نه ۳   جز طبیب و جز همان بیمار نه  نرم نرمک گفت شهر تو کجاست  ۴   که علاج اهل هر شهری جداست […]

بخش ۶ – بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

  قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند     بعد از آن در پیش رنجورش نشاند   رنگ روی و نبض و قاروره بدید     هم علاماتش هم اسبابش شنید   گفت هر دارو که ایشان کرده‌اند     آن عمارت نیست ویران کرده‌اند   بی‌خبر بودند از حال درون     استعیذ الله مما […]

بخش ۵ – ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

  دست بگشاد و کنارانش گرفت     همچو عشق اندر دل و جانش گرفت   دست و پیشانیش بوسیدن گرفت     وز مقام و راه پرسیدن گرفت   پرس پرسان می‌کشیدش تا بصدر     گفت گنجی یافتم آخر بصبر   گفت ای نور حق و دفع حرج     معنی‌الصبر مفتاح الفرج […]