راز نی

به دلیل علاقه شدید بنده به اشعار سخن وران شعر فارسی (پارسی) به ذهن اومد که یه قسمتی از سایت رو اختصاص بدم به ادیبان اشعار فارسی.

این قسمت از سایت رو “راز نی” نام گذاری کردم بدلیل احترام خاصی که بنده به مولانا دارم.

مولوی

پا نوشت : چرا نی ؟؟  به مطلع از مولانا از بیت اول مثنوی معنوی ..