روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان

cement-002

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۲ و دت ۱۱۳ و ۱۹۱-۸۲ ASTM C

۱- هدف:
تعیین زمان شروع گیرش خمیر سیمان و تغییر وضعیت آن به حالت جامد

۲- اهمیت و کاربرد:
زمان گیرش اولیه مدت زمان سپری شده از لحظه اختلاط آب و سیمان می‌باشد که از این بعد رشد کریستالهای ناشی از هیدارسیون سیمان به اندازه‌ای است که روانی خمیر رو به کاهش می‌گذارد. با توجه به این که غلظت مخلوط (میزان آب نسبت به سیمان) در سرعت گیرش سیمان و به عبارتی در سرعت کاهش روانی خمیر تاثیر می‌گذارد، آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بایستی با مقدار آب مشخص (غلظت نرمال) صورت گیرد تا اینکه نتایج این آزمایش برای نمونه‌های مختلف سیمان پرتلند قابل مقایسه با یکدیگر بوده و یا بتوان این آزمایش را برای یک نمونه سیمان مشخص نسبت به مقادیر قید شده در مشخصات کارخانه‌ای آن محک زد. در ارتباط با اهمیت این آزمایش، با توجه به اینکه قبل از زمان گیرش اولیه، میزان گیرش سیمان غیر قابل ملاحظه است پس کلیه عملیات ساخت، حمل، ریختن، تراکم و پرداخت بتن بایستی در این محدوده زمانی صورت گیرد، در غیر این صورت هرگونه حرکت بتن در زمانی که بتن در حال سخت شدن است باعث کاهش پایایی و مقاومت فشاری بتن می‌گردد، این موضوع در مواقعی که فاصله بین محل ساخت و مصرف بتن زیاد است و یا اینکه عملیات بتن ریزی با مشکلاتی روبرو می‌گردد حائز اهمیت است در هر صورت بایستی قبل از زمان گیرش اولیه بتن در محل نهایی خود قرار گیرد. کاربرد این آزمایش شناسایی زمان گیرش انواع سیمان پرتلند است. به عنوان مثال زمان گیرش اولیه سیمان دیرگیر بیش از سیمان زودگیر یا معمولی در شرایط یکسان می‌باشد، که مسلم بایستی برای آن نمونه نخست آزمایش تعیین غلظت نرمال انجام گیرد. همچنین این آزمایش جهت بررسی کیفیت سیمانهای مصرفی در کارگاه قابل استفاده است زیرا سیمانهای فاسد شده دارای زمان گیرش بیش از حد متعارف می‌باشند. زمان گیرش نهایی مدت زمان سپری شده از لحظه اختلاط آب و سیمان تا زمانی است که کارایی خمیر به کلی از بین می‌رود. بنابراین زمان گیرش نهایی می‌تواند به عنوان زمان شروع عملیات نهایی هیدراسیون سیمان و خاتمه عملیات گیرش سیمان تلقی گردد.
زمان گیرش نهایی دارای کاربرد وسیعی نمی‌باشد ولی می‌تواند جهت تعیین حد زمانی عملیات پرداخت و ماله کاری نمای ظاهری بتن قابل استفاده باشد.

ادامه مطلب

آزمایش انبرک لوشاتلیه و آزمایش اتوکلاو

انبرک لوشاتلیهeppm136548_1351321851

دستگاه اتوکلاو

Autoclave1

آزمایش سلامت سیمان شامل آزمایش انبرک لوشاتلیه می‌شود. که بر اساس

تغییر حجم سیمان در اثر گیرش و سخت شدن استوار است.

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۱ و دت ۱۲۳ و ASTM C151-84

راک شیلد – rock shield

 

محافظ لوله (راک شیلد) بهترین محاففظ برای لوله‌های فولادی انتقال نفت، آب و گاز درقسمتهایی از لوله که از نقاط صخره ای و سنگلاخی عبور می‌نماید، می‌باشد. در این نقاط نوار خارجی لوله می‌بایست با یک لایه از محافظ لوله (راک شیلد) پوشش داده شود. در بخشهائی از مسیر خط لوله که زمین صخره ای انفجاری بوده و یا لوله‌ها با لایه بتنی وجود دارد بایستی از ورقهای مشبک پلی اتیلنی ( راک شیلد) جهت حفاظت مکانیکی پوشش اصلی لوله استفاده شود . راک شیلد ضمن جلوگیری از عبور سنگها با عبوردادن خاکهای نرم در اطراف لوله مانع از صدمه دیدن محافظ خارجی لوله شده و بدین ترتیب به حفاظت کاتدیک لوله کمک می‌کند.
ادامه مطلب

آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه – PLT

پس از انجام آزمایشات مقدماتی ، شامل شناسایی وطبقه بندی خاک، به منظور انجام آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه، ابتدا نمونه ی دست نخورده توسط لوله استوانه ای شکل به قطر ۲۲cm و ارتفاع  ۲۰cmاز خاک محل انجام آزمایش تهیه میشود. به این منظور، ابتدا گودالی به قطر حدود به  ۴۰cm و ارتفاع بیش از۲۰cm  گونه ای حفر می‌گردید که در میانه ی آن ، استوانه ای با قطری معادل استوانه نمونه گیر باقی بماند (شکل الف)سپس نمونه گیر به آهستگی و به صورت قائم به داخل نمونه رانده می‌شد (شکل ب) پس از پایین رفتن کامل نمونه گیر، نمونه به آهستگی از قسمت زیرین آن جدا میگردید و پس از گذاشتن آن در پلاستیک به آزمایشگاه منتقل میشود.

الف

آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه

ادامه مطلب

چکش اشمیت – schmidt hammer

ارنست اشمیت مهندس آلمانی چکشی را پیشنهاد نموده است که با ضربه زدن به بتن

سختی سطح آن را تعیین می‌نماید . ASTMو B.S نیز چکش را استاندارد نموده اند.از

آنجا که این آزمایش غیر مخرب بوده و کوچکترین صدمه ای به سازه وارد نمی‌آورد و

همچنین روی سازه اصلی انجام میشود روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد زیرا

اغلب آزمایشهایی که روی بتن انجام میشود روی نمونه ای است که در شرایط

آزمایشگاهی نگهداری شده که با شرایط کار گاهی بسیار بسیار متفاوت بوده و دقیقا

توانهای باربری بتن موجود در کارگاه را که اصل سازه را شامل می‌شود تعیین نمی

نماید. ویا اگر بخواهیم از بتن  سازه آزمایش بعمل آوریم تقریبا کلیه آزمایشها بوسیله

مغزه گیری و نمونه برداری از بتن سازه می‌باشد که کلیه آنها کم و بیش مخرب بوده و

موجب ضعف سازه و عدم یکنواختی آن میشود روی ای اصل مهندسین محاسب

پیشنهاد مینمایند که نمونه‌ها به مقاومتهای سازهاصلی نزدیکتر میباشد ولی تجربه

نشان داده است که این آزمایشات نیز صد درصد کیفیت تمام نقاط سازه را بیان نمی

نماید حتی اگر نمونه‌های تهیه شده متعدد بوده و در نقاط مختلف ساختمان نگهداری

شود, باز هم صد درصد وضعیت و توانهای سازه اصلی رابیان نمیکند.

ادامه مطلب