دستورالعمل اجرايي انجام آزمايشات بتن و جوش

    با اهداف ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و برابر مصوب هیئت مدیره محترم سازمان به منظور کنترل کیفی ساختمان، آزمایش‌های بتن و جوش برای کلیه ساختمانها که نقشه‌های آنها از مورخ 01/04/92 صادر می شود، الزامی بوده و مهندسان ناظر سازه ای در مراحل ذکر شده ذیل، ملزم به تکمیل برگ درخواست آزمایش […]

انواع تست غیر مخرب جوش

تست‌های غیر مخرب  (Non Destructive Test)  به ۴ گروه تقسیم بندی می‌شوند: ۱- بازرسی چشمی‌(VT) 2- تست مایعات نافذ (PT) 3-تست مغناطیسی (MT) 4- تست آلتراسونیک (UT)