بهینه سازی مهندسی ارزش توسط TQM

یکی از مهمترین مواردی که در جامعه امروزی کمتر به آن توجه شده است ، مدیریت در امرساخت و ساز و پژوهش در آن می‌باشد که پیامد آن ایجاد مسائل بسیاری در کلیه فرآیند های طرح‌های عمرانی، هچون طولانی شدن مدت اجرای طرحها و چند برابر شدن هزینه تکمیل طرح‌ها نسبت به برآورد اولیه آن بوده است […]