مدیریت دانش در سازمان

تغییر و تحولات سریع و رقابت فزاینده جهانی در قرن بیست و یکم، سازمان‌ها را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. در این میان، سازمان‌های دانش‌محور با تأکید بر مدیریت دانش و استفاده از مدیریت منابع انسانی و فناوری‌های نوین اطلاعات، از فرصت‌های ایجاد شده به منظور کسب مزیت رقابتی، برای ادامه بقا و مقابله […]

مدیریت شایستگی محور

«نیمرخ شایستگی» مجموعه‌ای مستند از شایستگی‌های خاص برای پست، شغل، گروه حرفه‌ای و در سطح سازمان است. نیمرخ می‌تواند تعاریف شایستگی‌ها، شاخص‌های رفتاری مورد انتظار و سطوح تخصصی عملکرد را در برگیرد در طراحی و تدوین نیمرخ شایستگی، «شایستگی‌های اصلی» جایگاه خاصی دارند، زیرا احراز شایستگی‌های اصلی برای تمامی‌کارکنان لازم است و نیمرخ حداقل شایستگی‌های […]

مدیریت منابع انسانی

۱- مقدمه مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان ، مدیریت منابع انسانی  مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت […]