233 نکته اجرایی در اجرای ساختمان

 برای مشاهده 233 نکته اجرایی در اجرای ساختمان لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

230 نکته کلیدی دراجرای ساختمان

1.   برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود. 2. آجر خطائی ، آجری است که در اندازه‌های  5×25×25  سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت. 3. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا […]