بخش ۷ – خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

 گفت ای شه خلوتی کن خانه را  ۱  دور کن هم خویش و هم بیگانه را  کس ندارد گوش در دهلیزها  ۲   تا بپرسم زین کنیزک چیزها  خانه خالی ماند و یک دیار نه ۳   جز طبیب و جز همان بیمار نه  نرم نرمک گفت شهر تو کجاست  ۴   که علاج اهل هر شهری جداست […]

بخش ۶ – بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

  قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند     بعد از آن در پیش رنجورش نشاند   رنگ روی و نبض و قاروره بدید     هم علاماتش هم اسبابش شنید   گفت هر دارو که ایشان کرده‌اند     آن عمارت نیست ویران کرده‌اند   بی‌خبر بودند از حال درون     استعیذ الله مما […]

بخش ۵ – ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

  دست بگشاد و کنارانش گرفت     همچو عشق اندر دل و جانش گرفت   دست و پیشانیش بوسیدن گرفت     وز مقام و راه پرسیدن گرفت   پرس پرسان می‌کشیدش تا بصدر     گفت گنجی یافتم آخر بصبر   گفت ای نور حق و دفع حرج     معنی‌الصبر مفتاح الفرج […]

بخش ۴ – از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی

  از خدا جوییم توفیق ادب     بی‌ادب محروم گشت از لطف رب   بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد     بلک آتش در همه آفاق زد   مایده از آسمان در می‌رسید     بی‌شری و بیع و بی‌گفت و شنید   درمیان قوم موسی چند کس     بی‌ادب گفتند […]

بخش ۲ – عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او

  بشنوید ای دوستان این داستان   خود حقیقت نقد حال ماست آن بود شاهی در زمانی پیش ازین   ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روزی شد سوار   با خواص خویش از بهر شکار یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه   شد غلام آن کنیزک پادشاه مرغ جانش در قفس […]