بخش ۱ – سرآغاز

  بشنو این نی چون شکایت می‌کند   از جداییها حکایت می‌کند  کز نیستان تا مرا ببریده‌اند    در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق   تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش   باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان […]