اطلاعاتی در مورد نعل درگاه – نعل درگاه چیست ؟

  به تیر یکپارچه‌ ای از جنس بتن، آهن، چوب یا آجر که در بالای درگاه یا هرگونه بازشو نصب و یا ساخته می‌ شود “نعل درگاه” می‌‌گویند. حداقل ارتفاع نعل درگاه ۱۵ سانتی متر است و حداقل باید ۳۵ سانتی ‌متر از هر طرف ( یا ۱/۱۰ دهانه ، هر کدام بیشتر بود ) […]

سقف‌های تیرچه بلوک

    اجزای اصلی سقف‌های تیرچه بلوک: 1-تیرچه 2-بلوک 3-میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی و کلاف 4-بتن پوششی درجا