۲۳۰ نکته کلیدی دراجرای ساختمان

۱٫   برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می‌شود. ۲٫ آجر خطائی ، آجری است که در اندازه‌های  ۵×۲۵×۲۵  سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی‌برای فرش کف حیاط و غیره بکار می‌رفت. ۳٫ چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته […]