بتن خود تراکم

  بتن خود تراکم ، شامل بازه گسترده ای از طرح‌های اختلاط می‌باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری‌های خاص دارا می‌باشند . اگرچه مقاومت هم چنان معیار اصلی موفقیت این بتن می‌باشند اما ویژگی‌های بتن تازه آن ، بسیار گسترده تر از بتن معمولی و متراکم شده توسط لرزاننده‌ها می‌باشد […]